ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με ιδιαίτερη εξειδίκευση, θεωρητική κατάρτιση και εμπειρία σε παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, όπως σε υποθέσεις κακουργηματικής διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης· ανθρωποκτονιών από πρόθεση ή και από αμέλεια σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, εκπροσωπώντας τόσο κατηγορουμένους όσο και παθόντες σε συνεργασία στις περιπτώσεις αυτές με ιατρούς-ψυχολόγους-ψυχιάτρους· ποινικού δικαίου αλλοδαπών, όπως ιδιαίτερα επιβαρυντικών περιπτώσεων διακίνησης παράνομων μεταναστών και συναφών εγκλημάτων· εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, της περιουσίας και της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ιδίως σε βάρος ανηλίκων, με απόλυτη γνώση και εμπειρία στο απαιτητικό και περίπλοκο σχετικό νομικό πλαίσιο· ποινικού δικαίου ανηλίκων και υποθέσεις σοβαρών ιατρικών λαθών, ενός φαινομένου που βαίνει αυξανόμενο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στον χειρισμό του.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εξειδίκευση σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως διαζυγίων, διατροφής, επιμέλειας, επικοινωνίας, αποκτημάτων γάμου και ενδοοικογενειακής βίας οι οποίες, λόγω των λεπτών ζητημάτων των οποίων άπτονται, αφορώσες διαπροσωπικές σχέσεις, με πρώτιστο στόχο τη διαφύλαξη των παιδιών που συχνά μπαίνουν στη μέση, απαιτούν διακριτικότητα, εμπειρία, νηφαλιότητα και κυρίως προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών. Επιτυχή έκβαση σημειώνουν επίσης υποθέσεις αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, εξαιτίας της ειδικής μελέτης και ενασχόλησης του γραφείου μας με τον κλάδο των στοιχείων που καθορίζουν την επιδικαζόμενη αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, καθώς και υποθέσεις αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων, όπως μη καταβολής της εργολαβικής αμοιβής. Τέλος, πλούσια είναι η νομολογία του γραφείου μας και σε υποθέσεις αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος καθώς σε δύσκολες και περίπλοκες υποθέσεις με περισσότερα εμπλεκόμενα οχήματα, σε συνεργασία με ειδικούς πραγματογνώμονες, με τις σχετικές υποθέσεις να επιλύονται συχνά εξωδικαστικά, πριν να φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εξειδίκευση σε υποθέσεις επιβολής προστίμων εξαιτίας αδήλωτης εργασίας, αποζημιώσεων εξαιτίας παράνομων πράξεων ή παραλείψεων του Δημοσίου, αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικού δικαίου, με συνεχή παρακολούθηση –όπως είναι απαραίτητο– των διαδικασιών και του νομοθετικού πλαισίου που συνεχώς μεταβάλλεται και δικαίου αλλοδαπών, όπως υποθέσεις διοικητικής κράτησης, έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής και υποθέσεις Ασύλου.